Kritériá chovnosti danielovv PO  M II. SENICA – SKALICA od 1.6.2022
Minimálne parametre parožia chovných danielov
  Veková trieda
  I. II.
  1 r. 2 r. 3 r. 4 - 5 r. 6 - 7 r.
Minimálna dĺžka kmeňov v cm - 60 65 75 85
Minimálna dĺžka lopát v cm - 15 20    
Minimálna šírka lopát v cm - 8 10 10 12
Doplňujúce kritériá chovnosti Hruškovitý tvar na báze obioch kmeňov Neprípustný je výrez v tvare „U“ a „V“ Neprípustný je výrez v tvare „U“ a „V“
Neprípustné sú lopaty tvaru trojuhoľníkového, šablovitého a kaprovitého aj jednostranne
Neprípustné sú lopaty s račími klepetami nad 12 cm aj jednostranne
Za chovné sa považujú daniele: a) ktoré dosahujú minimálne parametre parožia chovných danielov stanovené vo všetkých paeametroch
Za lovné sa považujú daniele: a) 8 ročné a staršie
b) ktoré sa nepovažujú za chovné na základe vyššie uvedených kritérií
c) trvalé abnormality, deformácie, chýbajúca očnica, alebo stredná vetva
d) vo veku od 2 rokov s lopatami s výrezom v tvare „U“ a „V“
e) vo veku od 3 rokov s lopatami tvaru trojuhoľníkového, šablovitého  a kaprovitého aj jednostranne
f) vo veku od 3 rokov s račími klepetami nad 12 cm aj jednostrann