Kritériá chovnosti jeleňov v PO  M II. SENICA – SKALICA od 1.6.2022
Minimálne parametre parožia chovných jeleňov
  Veková trieda
  I. II. III.
  1 r. 2 r. 3 r. 4 r. 5 r. 6 r. 7 - 8 r. 9 -10 r.
Minimálna dĺžka kmeňov v cm - 40 60 65 75 85 90 95 100
Minimálna dĺžka stredných vetiev v cm - - 15 20          
Počet vetiev členené kmene (aj nepravideľne) bez ohľadu na dĺžku bez členenia 8 10 10 12 12 12 14
Ukončenie kmeňa - - obojstranná vidlica s priemernou dĺžkou 12 cm obojstranná koruna obojstranná koruna obojstranná koruna obojstranná koruna obojstranná koruna obojstranná koruna
Bodová hodnota C.I.C. - - 115 135 155 160 170 180 190
Za chovné sa považujú jelene: a) ktoré dosahujú minimálne parametre parožia chovných jeleňov  stanovené vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku
b) ak trofej vykazuje znaky len mechanického poškodenia a inak dosahujúce parametre chovnosti (pri mechanickom poškodení kmeňa sa posudzujú znaky chovnosti podľa nepoškodeného kmeňa)
Za lovné sa považujú jelene: a) 11 ročné a staršie
b) ktoré sa nepovažujú za chovné na základe vyššie uvedených kritérií
c) s trvalou deformáciou parožia
d) 3 ročné a staršie obojstranne nekorunové jelene
e) 2 ročné a staršie jelene bez očnice a stredných vetiev aj jednostranne