Kritériá chovnosti srncov v PO  M II. SENICA od 1.1.2014
Minimálne parametre parožia chovných srncov
  Veková trieda
  I. II.
  1 r. 2 r. 3 r. 4 r. 5 r.
Dĺžka kmeňov v cm 12 cm ihličiak 18 20 23 23
10 cm členitý
Počet vetiev - 6 6 6 6
Priemerná dĺžka vetiev v cm - 3 4 5 5
Za chovné sa považujú srnce: a) ktoré dosahujú minimálne parametre parožia chovných srncov stanovené vo všetkých parametroch
b) ak trofej vykazuje znaky len mechanického poškodenia a inak dosahujúce parametre chovnosti (pri mechanickom poškodení kmeňa sa posudzujú znaky chovnosti podľa nepoškodeného kmeňa)
Za lovné sa považujú srnce: a) 6 ročné a staršie
b) s trvalou deformáciou parožkov, parochniare, viac kmeňov, ako dva, zlomená pučnica
c) 1 ročné srnce, ktoré medosahujú stanovenú dĺžku
d) 2 – 5 ročné srnce, ktoré nespĺňajú dva parame