Rozdeľovník prikrmovania zveri r 2020 - 21

Meno

 

31.10.

14.11.

28.11.

12.12.

26.12.

9.1.

23.1.

6.2.

13.2.

20.2

27.2

6.3.

20.3.

3.4.

Vidovič

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klvač

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusňak

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavlík

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blažek

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciprys

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaiser

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matula

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajdin

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báňa

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaiser

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škrabák

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škrabák

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poláček

Š

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavelka

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavelka

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šúreček

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knotek

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmoníček

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vávra

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxián

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blažek

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ Sekule

MS Zaječí

7.11.20

B

B

14.11.20

B

B

21.11.20

B

B-Z

5.12.20

 

B-Z hl.h.

12.12.20

B-Z hl.h.

B-Z

19.12.20

 

B-Z

26.12.20

D

B-Z

31.12.20

B

 

16.1.21

D

 

 

Rozdeľovník prikrmovania zveri je pre každého člena záväzný. Dátum zasýpania si môžu dotknutý členovia po vzájomnej dohode a  oznámení poľovníckemu hospodárovi upraviť, poprípade zameniť s iným členom PZ Sekule, ak sa tak nestane bude hodnotený mínusovými bodmi podľa domáceho poriadku.

 

V Sekuliach dňa: 19. 10. 2020

 

 

 

Poľovnícky hospodár Stano Pavelka