Rozdeľovník obnovy pachových ohradníkov      
  Meno 22.1.2022 25.6.2022 22.10.2022 25.2.2023 22.7.2023 25.11.2023 23.3.2024 26.7.2024  
  Klvač J.                  
  Rusňak J.                  
  Pavlík D.                  
  Pavlík A.                  
  Blažek J.                  
  Ciprys S.                  
  Blažek A.                  
  Hajdin J.                  
  Báňa R.                  
  Kaiser O.                  
  Škrabák J.                  
  Škrabák M.                  
  Vidovič D.                  
  Pavelka S.                  
  Pavelka F.                  
  Šúreček J.                  
  Kmoníček R.                  
  Vávra A.                  
  Maxián E.                  
  Matula J.                  
  Hrica J.                  
                     
                     
                     
  Rozdeľovník obnovy pachových ohradníkov je pre každého člena záväzný. Dátum obnovy si môžu dotknutý členovia po vzájomnej dohode a  oznámení poľovníckemu hospodárovi upraviť, poprípade zameniť s iným členom PZ Sekule.      
  Každá skupina si pred obnovou pachových ohradníkov skontroluje, príp. požiada finančného hospodára o doplnenie materiálu pre obnovu.      
                     
  V Sekuliach dňa: 20. 1. 2022      
                     
                     
                     
  Poľovnícky hospodár Stano Pavelka