Kritériá chovnosti srncov v PO  M II. SENICA od 1.1.2014

 

Minimálne parametre parožia chovných srncov

 

Por.č.

Parameter

veková trieda

I.

II.

1

Vek

1 - ročné

2 - ročné

3 - ročné

4  ročné

5  ročné

Dĺžka kmeňov v cm

12 cm ihličiak

18

20

23

23

10 cm členitý

3

Počet vetiev

 

6

6

6

6

4

Priemerná dĺžka vetiev v cm

 

3

4

5

5

 

Za chovné sa považujú srnce:

a)       ktoré dosahujú minimálne parametre parožia chovných srncov stanovené vo všetkých parametroch

b)       ak trofej vykazuje znaky len mechanického poškodenia a inak dosahujúce parametre chovnosti (pri mechanickom poškodení kmeňa sa posudzujú znaky chovnosti podľa nepoškodeného kmeňa)

Za lovné sa považujú srnce:

a)       6 ročné a staršie

b)       s trvalou deformáciou parožkov, parochniare, viac kmeňov, ako dva, zlomená pučnica

c)        1 ročné srnce, ktoré medosahujú stanovenú dĺžku

d)       2 – 5 ročné srnce, ktoré nespĺňajú dva parame

 

 

Kritériá chovnosti danielov v PO  M II. SENICA platné od 1.1.2014

 

Minimálne parametre parožia chovných danielov

 

Por.č.

Parameter

veková trieda

I.

II.

1

Vek

1 - ročné

2 - ročné

3 - ročné

4 -5 ročné

6 - 7 ročné

Dĺžka kmeňov v cm

min. 10

40

55

60

65

3

Dĺžka lopaty v cm

-

15

25

35

38

4

Šírka lopaty v cm

-

8

10

14

15

5

Doplňujúce kritériá chovnosti

Hruškovitý tvar na báze obidvoch kmeňov minimálne s priemerom 3 cm

Neprípustný je výrez v tvare „U“ a „V“

Neprípustný je výrez v tvare „U“ a „V“

Neprípustné sú lopaty tvaru trojuhoľníkového, šablovitého a kaprovitého aj jednostranne

Neprípustné sú lopaty s račími klepetami nad 12 cm aj jednostranne

 

Za chovné sa považujú daniele:

c)        ktoré dosahujú minimálne parametre parožia chovných danielov stanovené vo všetkých parametroch

d)       ak trofej vykazuje znaky len mechanického poškodenia a inak dosahujúce parametre chovnosti (pri mechanickom poškodení kmeňa sa posudzujú znaky chovnosti podľa nepoškodeného kmeňa)

Za lovné sa považujú daniele:

e)       7 ročné a staršie

f)        ktoré sa nepovažujú za chovné na základe vyššie uvedených kritérií

g)       trvalé abnormality, deformácie, chýbajúca očnica, alebo stredná vetva

h)       vo veku od 2 rokov s lopatami s výrezom v tvare „U“ a „V“

i)         vo veku od 3 rokov s lopatami tvaru trojuhoľníkového, šablovitého  a kaprovitého aj jednostranne

j)         vo veku od 3 rokov s račími klepetami nad 12 cm aj jednostranne

 

 

Kritériá chovnosti jeleňov v PO  M II. SENICA od 1.5.2010

 

Minimálne parametre parožia chovných jeleňov

 

Por. č.

Parameter

Veková trieda

I.

II.

III.

1

Vek

1 r.

2 r.

3 r.

4 r.

5 r.

6 r.

7 r.

8 r.

9 r.

10 r.

2

Dĺžka kmeňov v cm

30

55

65

75

80

85

90

95

3

Dĺžka stred. vetvy v cm

 

15

20

20

 

 

 

4

Počet vetiev

členené kmene bez ohľadu na dĺžku

8

8

9

10

12

12

12

5

Ukončenie kmeňa

Ihličiak

obojstr.

vidlica

obojstr.

vidlica min. 10 cm

jednostr.

koruna

obojstranná

koruna

6

Bodová hodnota C.I.C.

 

100

120

140

150

160

170

170

180

180

 

Za chovné sa považujú jelene:

e)       ktoré dosahujú minimálne parametre parožia chovných jeleňov  stanovené vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku

f)        ak trofej vykazuje znaky len mechanického poškodenia a inak dosahujúce parametre chovnosti (pri mechanickom poškodení kmeňa sa posudzujú znaky chovnosti podľa nepoškodeného kmeňa)

Za lovné sa považujú jelene:

k)       11 ročné a staršie

l)         ktoré sa nepovažujú za chovné na základe vyššie uvedených kritérií

m)     s trvalou deformáciou parožia

n)       5 ročné a staršie obojstranne nekorunové jelene

o)       2 ročné a staršie jelene s členitosťou šestoráka, alebo nepravidelného osmoráka

p)       2 ročné a staršie bez strednej vetvy (aj na jednej strane)

 


 

  Odhadovanie veku jelenej zveri

OdhadVeku

Jelenie parožie

JelenieParozie

StupneJeleniehoParozia

  

 

Odhadovanie veku srnčej zveri

odhad_veku_srnecej_zveri

 

a – srna v lete                b – srnec v lete           a – srna v lete        b – srnec v lete

download

   c – srnca v zime              d – srnec v zime       c- srna v zime       d – srnec v zime