2016

Posledná leč 26.11.2016


Pasovanie poľovníckych učňov na poľovníkov

Poľovnícky súd

Ukladanie krmiva 13.11.2016

Betónovanie zákaldov prístrešku na poľovńickej chate 26.11.2016

Príprava stavby prístrešku na poľovníckej chate 14.8.2016