Zástrelné 2024

  • Fotografia č. 1
    Celý ulovený jedinec, uložený na pravom boku na najbližšom prehľadnom mieste od miesta nájdenia uloveného jedinca bez založenej značky.
  • Fotografia č. 2
    Čitateľne odfotená celá nezaložená značka s vylomeným dátumom ulovenia položená na ulovenom jedincovi.
  • Fotografia č. 3
    Celý jedinec, na ktorom je založená značka a viditeľne oddelená ľavá zadná ratica od zápästného kĺbu jedinca.