2017

Posledná leč 2.12.2017

Družobné streľby PZ Sekule – MS Zaječí – Nové Mlýny 27.08.2017 v Senici


Príprava poľovníckej zábavy 1.7.2017

Jarmok Sekule 3.6.2017

Brigáda 30.04.2017 – Budovanie prístrešku na poľovníckej chate